คณะผู้บริหารออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ

โพสต์5 พ.ย. 2557 21:45โดยDaruwan Wannapong
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ทาง สพป.ชย.1 โดยท่านอนันต์  ชัชชวพันธ์ รองผอ.เขต และ ศึกษานิเทศก์ นายอภิชาติ พรหมฝาย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์ห้วยต้อนนาฝาย ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ให้กำลังใจ  การจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ
 

*******************************
 
 
 
 
 
   

Comments