ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557

โพสต์3 พ.ย. 2557 20:33โดยDaruwan Wannapong

โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557  
วันที่  3  พฤศจิกายน  2557 

ประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

โพสต์25 ก.ย. 2557 00:41โดยDaruwan Wannapong

  • นับถอยหลังการเตรียมตัวสอบ O-NET ปี 2557  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ O-Net  คลิกที่ลิงก์  http://www.onet.chaiyaphum1.com
  • นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี 2558  คลิกที่ไฟล์แนบ
  • ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูทุกคน ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมด้วยระบบ  e-Training (UTQ online) คนละ  1 หลักสูตร ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และรายงานผลการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ส่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2557
    คลิกเข้าอบรมที่นี่>>> http://www.utqplus.com/index.php

    ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ UTQ ปี 2557  คลิกที่ไฟล์แนบ


ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยพิพัฒน์ ตะภา

นายวุฒิชัย  ชัยอาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 5/2557   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2557
..................................................
 
 
 
 
 
 

ารอบรมโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 159 โรงเรียน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

..............................................
 
 
 

 

1-3 of 3