ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยพิพัฒน์ ตะภา
นายวุฒิชัย  ชัยอาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 5/2557   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2557
..................................................
 
 
 
 
 
 

ารอบรมโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 159 โรงเรียน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

..............................................